FIRAT KALKINMA AJANSI

ENDÜSTRİYEL GELİŞİM

MALİ DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU REHBERİ Referans No : TRB1/2019/EG
İnternetten Son Başvuru Tarihi : 22.03.2019 (Saat: 23:59)
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi : 29.03.2019 (Saat: 18:00)

 

PROGRAM ÖZETİ

Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı
Amacı Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.
Öncelikleri  

Ø Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması,

Ø Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi,

 

olarak belirlenmiştir.

Bütçesi 16.000.000 TL
Başvuru Teslim Yeri Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri
Destek Tutarı Asgari

100.000 TL

Azami

800.000 TL

Destek Oranı Asgari

% 20

Azami

% 50

Proje Uygulama Süresi Azami 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri Üretim yapan veya yapacak olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
İnternetten Son Başvuru Tarihi 22.03.2019 (Saat: 23:59)
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi 29.03.2019 (Saat: 18:00)

 

 

Program öncelikleri:

 Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması,

 Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi,

olarak belirlenmiştir.

BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLIKLARININ UYGUNLUĞU

Uygun Başvuru Sahipleri

Bu program 24 Haziran 2018 tarih ve 2018/118128 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik Kapsamında KOBİ3 olarak imalat sektöründe faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere yöneliktir.

Başvuru sahibi veya proje ortağı olabilmek için, başvuru tarihi itibariyle Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı gerçek ya da tüzel kişiliğe sahip işletme olma zorunluluğu vardır. Ayrıca başvuru sahiplerinin destek alabilmeleri için sözleşme tarihi itibariyle TRB 1 bölgesi illerinde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) kurulu, TSO/ESO’na kayıtlı merkezlerinin ya da yasal şubelerinin olması gerekmektedir.

Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı ile bölgede sanayi sektöründe katma değer yaratmak sureti ile sektörün gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Program öncelikleri;

 1. Bingöl ve Tunceli öncelikleri

Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması olarak belirlenmiştir.

Bu önceliğe ilişkin örnek proje konuları aşağıda sıralanmıştır.

 İmalat sanayi alanında yeni tesis kurulumu veya mevcut tesislerin iyileştirilmesi

 Tekstil ürünleri veya hazır giyim sektörüne yönelik imalat

 Tekstil makine ve ekipmanları imalatı

 Boya, yıkama, dikim vb. ara işlemlere yönelik projeler

 Kağıt-karton vb esaslı kutu, kılıf, torba vb. ürünlerin imalatı

 Tarım ürünlerinin dikim, hasat ve harman edilmesine yönelik makina ve cihazlar imalatı

 Hayvancılık işletmelerinde kullanılan makina ve cihazlar

 Metal, ahşap, plastik vb. malzemeleri işlemeye ve şekillendirmeye yönelik makinelerin imalatı

 

 1. Malatya ve Elazığ öncelikleri

Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Bu önceliğe ilişkin örnek proje konuları aşağıda sıralanmıştır.

 Uluslararası pazara yönelik ürün çeşitlendirme

 Uluslararası pazarda talep edilen kalite ve standartlara uyum sağlama

 İşletme bünyesinde, yeni ürün deneme, araştırma ve kalite kontrol amaçlı laboratuvar ve benzeri birimler kurulması veya mevcut birimlerin iyileştirilmesi

 Kalite sistemi uygulamaları

 İmalat sanayi alanında yeni tesis kurulumu

 Mikroskop, difraksiyon cihazı gibi her türlü optik, mekanik veya elektronik ekipman imalatı

 Vücuda takılabilen her türlü implant, ekipman veya cihaz imalatı

 Motorlar, Pompalar ve Gaz tribünleri imalatı

 Teknik tekstillerin imalatına yönelik projeler

 Elektronik sektöründe kullanılan kimyasallar

Yukarıda sıralanan öncelik alanları dışında, program amacıyla doğrudan veya dolaylı ilişkili konularda proje sunulması mümkün olmakla beraber, değerlendirme sürecinde programın öncelikli alanlarında sunulan projelere 5(beş) ek puan avantaj sağlanacaktır.

KAYS TALEP EDİLEN BELGELER

 1. Başvuru sahibi ve proje ortakları için resmi kuruluşu ve değişikleri (imza yetki devri, hisse devri) gösteren Ticaret Sicil Gazetesi örneği (Şayet başvuru sahibi veya proje ortağının farklı şirket ortaklıkları var ise hissedarı olunan şirketler içinde belge sunulmalıdır.)
 2. Kapasite raporu (kurulu kapasitesi olanlar için)
 3. TSO/ESO kayıt belgesi
 4. KOBİ Beyannamesi
 5. Başvuru sahibi ve ortaklarının aşağıdaki durumlara göre son üç mali yıla (2017, 2016, 2015) ait finansal tabloları (Gelir idaresi Başkanlığı’ndan alınmış Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekleri.)
 6. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) onaylı gelir tablosu ve bilanço
 7. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için SMMM onaylı işletme hesap özeti

iii. Basit usulde vergilendiren mükellefler için SMMM tarafından onaylanmış vergi levhası

 1. Yeni kurulan işletmeler için SMMM onaylı dönem başı bilançosu veya işletme hesap özeti
 2. Toplam 20.000 TL ve üzeri tüm hizmet ve mal alımlarında teknik şartname ve farklı tedarikçilerden alınmış 2 adet proforma fatura,
 3. Projede yapım işi varsa teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.)
 4. Başvuru sahibini ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişiye ait imza sirküleri
 5. Başvuru sahibinin hali hazırda proje konusu ile ilgili olarak başka kaynaklardan mali destek almadığına ve harcama yetkisi bulunduğuna dair taahhütname
 6. Projenin uygulanacağı fiziki mekanın imar durumunu gösteren belge, güncel tapu kaydı veya kira sözleşmesi
 7. İş Planı
 8. Proje başvuru tarihinden önceki 3 ayı kapsayan mevcut personel durumunu gösteren SGK dokümanları